หน้าแรกKNOWLEDGE10 รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ต้องรู้

10 รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ต้องรู้

10 รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ต้องรู้

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ช่วยวิเคราะห์สำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายทางเทคนิค การทำความเข้าใจจะช่วยให้เราวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและความเป็นไปได้ในการเคลื่อนที่ของราคา ฟอร์เร็กซ์ ทองคำ หรือ คริปโตเคอร์เรนซี่ มีรูปแบบแท่งเทียนหลายประเภทที่สามารถส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นขาขึ้น หรือ ขาลง บทความนี้จะกล่าวถึงรูปแบบแท่งเทียน ที่พบบ่อย และ  10 รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ เทรดเดอร์ทุกคนควรจะ ต้องรู้ และต้องทำความเข้าใช้เพื่อใช้สนับสนุนแนวคิดวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำการซื้อหรือขาย

รูปแบบแท่งเทียนคืออะไร ?

การวิเคราะห์แท่งเทียน คือ การวิเคราะห์แท่งเทียนแท่งเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ซึ่งจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคา ฟอร์เร็กซ์ ทองคำ หรือ คริปโตเคอร์เรนซี่ ข้อมูลที่แสดงการเปิด จุดสูงสุด จุดต่ำสุด และ ราคาปิด สำหรับช่วงเวลานั้น ๆ
รูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นจะช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การอ่านรูปแบบแท่งเทียนเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรต้องเรียนรู้ และ ใช้การวิเคราะห์แท่งเทียนเพื่อช่วยในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบแท่งเทียนที่บอกว่าเป็นขาขึ้น หรือ ขาลง

รูปแบบแท่งเทียนที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้สามารถส่งผลต่อทิศทางของตลาด (แนวโน้มในอนาคต) ได้อย่างไร แท่งเทียนแต่ละรูปแบบสามารถบอกได้ว่า การเคลื่อนที่ของราคา ฟอร์เร็กซ์ ทองคำ หรือ คริปโตเคอร์เรนซี่ ว่าจะขึ้น หรือ จะร่วง ดัง ตารางด้านล่าง
Bullish Candlestick Patterns:แนวโน้มขาขึ้น

 

Bullish Candlestick Patterns:แนวโน้มขาขึ้น

Bearish Candlestick Patterns:แนวโน้มขาลง

Bearish Candlestick Patterns

 

 

10 อันดับรูปแบบแท่งเทียนที่เทรดเดอร์ควรรู้

1 EVENING STAR AND MORNING STAR
รูปแบบแท่งเทียน EVENING STAR และ MORNING STAR มักจะเกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น/แนวโน้มขาลง พูดง่าย ๆ คือเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงรูปแบบการกลับตัว
จากภาพด้านล่าง ทั้ง EVENING STAR และ MORNING STAR จะมีแท่งเทียน 3 แท่ง การวิเคราะห์จะทำได้ดังนี้ แท่งเทียนที่ 1 จะบอกว่าอยู่ในทิศทางหรือแนวโน้มทางไหน แท่งเทียนที่ 2 จะบอกว่าเป็น EVENING STAR (แนวโน้มขาขึ้นหมดแล้ว กำลังจะเป็นขาลง) หรือ MORNING STAR (แนวโน้มขาลงหมดแล้ว กำลังจะเป็นขาขึ้น)  แท่งเทียนที่ 3 จะเป็นคอนเฟิร์มการกลับตัว โดยแท่งเทียนที่ 3 ควรจะต้องมีราคาปิด สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า กึ่งกลางของแท่งเทียนที่ 2

 

2 BULLISH & BEARISH ENGULFING
รูปแบบแท่งเทียนจะบอกว่าเป็น bullish (แนวโน้มกลับตัวขึ้น) หรือ เป็น bearish (แนวโน้มกลับตัวลง) การอ่านค่าจะบอกถึงรูปแบบการกลับตัว
 • แท่งเทียน BULLISH ENGULFING (แนวโน้มกลับตัวขึ้น) ดูจากแท่งเทียนที่ 1 และ แท่งเทียนที่ 2 จากรูปแบบด้านล่าง แท่งเทียนที่ 2 ปิดเขียว และ กลืนกินแท่งเทียนที่ 1  จากแบบนี้จะคาดการณ์แนวโน้มว่าเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

  แท่งเทียน bullish engulfing (แนวโน้มกลับตัวขึ้น)
  แท่งเทียน bullish engulfing (แนวโน้มกลับตัวขึ้น)
 • แท่งเทียน BEARISH ENGULFING (แนวโน้มกลับตัวลง) ดูจากแท่งเทียนที่ 1 และ แท่งเทียนที่ 2 จากรูปแบบด้านล่าง แท่งเทียนที่ 2 ปิดแดง และ กลืนกินแท่งเทียนที่ 1  จากแบบนี้จะคาดการณ์แนวโน้มว่าเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง

  BEARISH ENGULFING (แนวโน้มกลับตัวลง)
  BEARISH ENGULFING (แนวโน้มกลับตัวลง)

 

3 DOJI
รูปแบบแท่งเทียน Doji มักจะมีความเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นใจในตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ราคาจะไม่ไหน ราคาเปิดปิดใกล้ ๆ กัน อาจหมายถึงสัญญาณกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน หรือ ไปในแนวโน้มเดิมก็ได้
รูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่แท่งเทียนด้านบนของแนวโน้มขาขึ้น หรือ แท่งเทียนด้านล่างของแนวโน้มขาลง ราคาเปิดปิดใกล้ ๆ กัน มีขนาดเล็กมากอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียนบนและล่างที่ยาว

 

รูปแบบแท่งเทียน Doji
รูปแบบแท่งเทียน Doji

 

4 HAMMER
แท่งเทียน Hammer จะบอกการกลับตัวของทั้งขาขึ้นหรือขาลง

 

แท่งเทียน Hammer จะบอกการกลับตัวของทั้งขาขึ้นหรือขาลง
แท่งเทียน Hammer จะบอกการกลับตัวของทั้งขาขึ้นหรือขาลง
แท่งเทียน Hammer จะแสดงราคา เปิด สูง / ต่ำ และ ราคาปิด อยู่ไม่ไกลกับราคาเปิดปิด สังเกตไส้เทียนที่อยู่ใต้ตัวเทียนควรจะยาวมากว่าตัวเทียนสองเท่า ถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นรูปแบบ แท่งเทียน Hammer

 

5 BULLISH & BEARISH HARAMI
แท่งเทียน BULLISH & BEARISH HARAMI จะบ่งบอกถึงรูปแบบการกลับตัว
 • คำว่า “HARAMI” หมายถึง “ตั้งครรภ์” ในภาษาญี่ปุ่น รูปแบบแท่งเทียนนี้จะคล้ายคนท้อง
 • BULLISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ราคาแท่งเทียนก่อนหน้ามีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก แต่แท่งเทียนถัดมาราคาเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่เกินราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า

  BULLISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
  BULLISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
 • BEARISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง ราคาแท่งเทียนก่อนหน้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่แท่งเทียนถัดมาราคาเริ่มร่วงลงแต่ยังไม่เกินราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า

  BEARISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง
  BEARISH HARAMI เป็นรูปแบบที่บอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

 

6 DARK CLOUD COVER
รูปแบบแท่งเทียน DARK CLOUD COVER เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง
รูปแบบแท่งเทียนนี้จะต้องเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น  จากรูปแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นขาขึ้น แต่ แท่งเทียนหลังเป็นขาลง  การที่สามารถยืนยันได้ว่า แท่งเทียนหลังเป็นขาลง จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
1.ราคาเปิดแท่งเทียนที่ 2 ต้องสูง ราคาปิดของแท่งเทียนที่ 1
2.ราคาปิดแท่งเทียนที่ 2 ต้องปิดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนที่ 1

 

รูปแบบแท่งเทียน DARK CLOUD COVER เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง
รูปแบบแท่งเทียน DARK CLOUD COVER เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง
รูปแบบ Dark Cloud Cover มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ Bearish Engulfing ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเกี่ยวข้องกับแท่งเทียนอันที่สอง รูปแบบ Bearish Engulfing มีแท่งเทียนที่ 2 เปิดอยู่เหนือราคาปิดของแท่งแรก ในขณะที่ Dark Cloud Cover เปิดเหนือระดับสูงสุดของแท่งเทียนอันแรกและปิดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของตัวแท่งเทียนแท่งแรก

 

7 PIERCING PATTERN
แท่งเทียน PIERCING PATTERN เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น
แท่งเทียน PIERCING PATTERN เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนที่ 2 ปิดเหนือระดับกลางของแท่งเทียนที่ 1 ในภาวะตลาดที่มีแนวโน้มลดลง

 

แท่งเทียน PIERCING PATTERN เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น
แท่งเทียน PIERCING PATTERN เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น
ราคาเปิดของแท่งเทียนที่ 2 ควรเป็นราค่าต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่ 1  และราคาปิดแท่งเทียนที่ 2 ควรอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนที่ 1

 

8 INSIDE BARS
รูปแบบแท่งเทียน INSIDE BARS คือ แท่งเทียนที่ 2 เคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ สูงสุด -ต่ำสุด ของแท่งเทียนที่ 1 โดยแท่งเทียนก่อนหน้าจะเรียกว่า “Mother Bar” แท่งเทียนที่ 2 ที่เป็น Inside Bar ซึ่งจะมีลักษณะที่เล็กกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า โดยบีบตัวตรงเป็น Higher Low และ Lower High การที่ราคาบีบเป็น Higher Low และ Lower High มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม หรือ Triangular Pattern ซึ่งบ่อยครั้ง รูปแบบแท่งเทียน INSIDE BARS มักเกิดพร้อมกับ รูปแบบสามเหลี่ยม หรือ Triangular Pattern

 

 

9 LONG WICKS
แท่งเทียน LONG WICKS มักจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม ไส้แท่งเทียนจะยาว มักเกิดขึ้นเมื่อราคาได้วิ่งทดสอบจุดสูงสุดหรือต่ำสุด แล้ว ราคาปิด ปรับตรงข้ามกับราคาเปิด ทำให้เกิดใส้ของแท่งเทียนยาว

 

 

แท่งเทียน LONG WICKS
แท่งเทียน LONG WICKS

 

10 SHOOTING STAR
แท่งเทียน SHOOTING STAR เป็นแท่งเทียนขาลงที่มีไส้เทียนยาวตรงท่อนบน ส่วนไส้เทียนด้านล่างน้อยหรือไม่มีเลย และแท่งเทียนราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กัน และ อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน มักเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น และ อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาลง

 

 

10 รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ต้องรู้
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »