หน้าแรกKNOWLEDGEดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) คือ อะไร ?

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) คือ อะไร ?

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) คือ อะไร ?

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจโดยจะใช้วัดอัตราเงินเฟ้อของมูลค่าสินค้าและบริการว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนไป เช่น เดือนปัจจุบันเทียบกับเดือนก่อนหน้า ไตรมาสปัจจุบันเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หรือ อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า

 

ธนาคารกลางและรัฐบาลของแต่ละประเทศจะใช้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI)ภายในประเทศมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการเงิน การคลัง เช่นจากตัวเลขที่ได้รับรายงานมีความจำเป็นต้องขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) จะรวมราคาสินค้าและบริการทุกอย่าง ซึ่งแตกต่างจาก ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่จะไม่รวมสินค้าการเกษตรและพลังงานเนื่องจากเป็นสินค้าและบริการที่แปรผันไปตามฤดูกาล

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) และ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) มีความสำคัญเหมือนกัน แต่ถ้าต้องการใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อธนาคารกลางหรือรัฐบาลจะเลือกใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI)

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) ที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า ประชากรมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ความต้องการมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อมากขึ้น หมายความว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศนั้น ๆ แข็งตัวขึ้น

 

แต่ในทางกลับกัน หาก ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) ลดลง หมายความว่า ประชากรมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการน้อยลง ความต้องการน้อยลง อัตราเงินเฟ้อลดลง หมายความว่าเศรษฐกิจมีการหดตัว ซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศนั้น ๆ อ่อนตัวลง

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) หากเพิ่มขึ้นก็ไม่ควรมากเกินกว่าธนาคารกลางหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องการ เพราะการเพิ่มมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคตได้ ธนาคารกลางหรือรัฐบาลอาจจะเข้าควบคุมไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป เช่น อาจเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดึงเงินในระบอบเศรษฐกิจกลับเข้ามาที่ธนาคาร แต่ ถ้าหากดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ดีหรือติดลบ ธนาคารกลางหรือรัฐบาล อาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่น ลดดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดตามสถานประกอบการก็จะกู้เพื่อไปลงทุนซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »