หน้าแรกKNOWLEDGEpip คือ อะไร อ่านค่าอย่างไร 

pip คือ อะไร อ่านค่าอย่างไร 

pip คือ อะไร อ่านค่าอย่างไร 

pip คือ หน่วยของการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด Forex, CFD ซึ่งในตราสารทางการเงินที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าวก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงของราคาจะเรียกว่า pip value

สรุปอย่างง่ายๆ คือ pip เป็น “หน่วยวัด” ในตลาด Forex, CFD ว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

 

pip คือ อะไร ย่อมาจากอะไรกันแน่

บางคนบอกว่า pip มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า Percentage-In-Point แต่ข้อสันนิษฐานที่ยก นักวิชาการเชื่อว่า อาจมีความผิดพลาดในเชิงศัพทมูลวิทยาอยู่บ้าง (etymology: การศึกษาที่มาของคำศัพท์) ส่วนต้นกำเนิดอื่นๆ ที่เชื่อว่า อาจเป็นไปได้เหมือนกันคือคำว่า Price Interest Point แต่ไม่ว่าต้นกำเนิดมันจะมาจากไหน คำว่า pip เป็นคำที่ใช้สื่อสารระหว่างเทรดเดอร์ด้วยกันได้อย่างเข้าใจง่ายที่สุดแล้ว

 

จริงๆ เรื่องนี้คล้ายกับคำว่า basis point เวลาพูดถึงหน่วยของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เรียกสั้นๆ ว่า “bip” ซึ่งมันง่ายกว่ามากๆ หากเราพูดว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 55 bip แทนที่จะบอกว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.55 ยิ่งเราไปดูตัวอย่างใน MetaTrader 4 (MT4) เราจะยิ่งเห็นภาพมากขึ้นว่า ทำไมควรจะเรียกมันให้สั้นๆ ก็พอ

 

ตลาด Forex ยุคก่อนนั้น หน่วย pip เป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุด และตามปกติของตลาด Forex จะมีการกำหนดราคา (Quote) ของสกุลเงินต่างๆ ให้เป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 4 หลัก โดยเลขทศนิยมหลักที่ 4 จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง 1 pip ก็คือการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยของเลขทศนิยมในหลักที่ 4 นั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นทศนิยมในหลักที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยต่อมาจาก pip โดยเราจะเรียกหน่วยของการเปลี่ยนแปลงในทศนิยมหลักที่ 5 ว่า point หรือ “จุด” ซึ่งก็สรุปได้ว่า 1 pip เท่ากับ 10 จุด

 

แม้ว่าปัจจุบัน เกือบทุกโบรกเกอร์จะกำหนดราคาในสกุลเงินต่างๆ หรือในตลาด Forex ให้มีหน่วยทศนิยมในหลักที่ 5 กันหมดแล้ว ซึ่งทำให้คำนิยามเดิมของคำว่า pip ที่เคยหมายถึง “ทศนิยมหลักสุดท้าย” เปลี่ยนไป โดย point กลายเป็นทศนิยมหลักสุดท้ายแทน

 

อย่างไรก็ตาม หน่วย pip ยังคงเป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับทุกๆ โบรกเกอร์และทุกแพลตฟอร์ม คำว่า pip ยังคงเป็นหน่วยวัดที่ใช้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าใจตรงกันได้มากกว่า เนื่องจาก pip มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าคำว่า point ที่มีความหมายทั่วๆ ไป

 

pip value คืออะไร : 1 pip เท่ากี่จุด, มีมูลค่าเท่าไหร่

สำหรับ คู่สกุลเงิน ส่วนใหญ่ 1 pip คือการเปลี่ยนแปลงของราคาในทศนิยมในหลักที่ 4 แต่จะมีข้อแตกต่างบางประการหากเป็นคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเยน (Japanese Yen) เนื่องจากโดยทั่วไปจะกำหนดราคาเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก นั่นคือ 1 pip ในคู่เงินที่มีสกุลเงินเยน จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาในทศนิยมหลักที่ 2

 

pip value คือ มูลค่าที่เป็นจำนวนเงินต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในหน่วย pip หรือก็คือ pip value จะเป็นการพิจารณาว่า 1 pip ในสกุลเงินหรือสินค้าต่างๆ จะมีมูลค่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่บนสัญญาขนาดต่างๆ การที่คุณเข้าใจว่า 1 pip มีมูลค่าเท่าไหร่ จะยิ่งมีความสำคัญเมื่อคุณมีการเทรดด้วยขนาดสัญญาที่หลากหลายมากขึ้น คุณจำเป็นต้องรู้ว่า เวลาที่คุณเพิ่มขนาดสัญญาในการเทรด มูลค่าเป็นจำนวนเงินนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 

ยกตัวอย่าง หากคุณต้องการเทรดสกุลเงิน EUR/USD ซึ่งเรารู้แล้วว่า 1 pip ของ EUR/USD จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลง 0.0001 (การเปลี่ยนแปลงในทศนิยมหลักที่ 4) หากคุณซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.16650 และขายออกที่ราคา 1.16660 การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือจำนวน pip จะเท่ากับ
 • 1.16660 – 1.16650 = 0.00010
 • นั่นคือทศนิยมหลักที่ 4 เปลี่ยนแปลงไป 1 หรือเท่ากับ 1 pip นั่นเอง

 

และหากคุณต้องการเทรด EUR/USD ด้วยสัญญาขนาด 1 Lot (1 Lot ใน EUR/USD = 100,000 ยูโร : หน่วยของขนาดสัญญาจะมีหน่วยเป็นสกุลเงินที่อยู่ด้านหน้าของคู่เงิน หรือ Base Currency) เราจะสามารถหามูลค่าของ pip อย่างคร่าวๆ ต่อขนาดสัญญาต่างๆ ได้โดยการนำขนาดสัญญา x การเปลี่ยนแปลงของราคา ก็จะได้ 100,000 x 0.0001 = 10 USD

 

พูดง่าย ๆ ก็คือที่สัญญาขนาด 1 Lot การเคลื่อนไหว 1 pip จะเท่ากับ 10 USD นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตว่า หน่วยของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสกุลเงินที่อยู่ด้านหลังของคู่เงิน (Quote Currency) เช่น USDCHF แต่ละ pip จะมีค่าเท่ากับ 10 CHF ในขณะที่ 1 pip ใน USDJPY จะเท่ากับ 1,000 Yen

 

 

คำนวณ Forex Pip

สมมติว่าคุณเข้าเทรด EUR/USD ด้วยสัญญาขนาด 1 Lot ที่ราคา 1.16650 ในฝั่ง Buy มันจะมีค่าเท่ากับคุณซื้อสัญญาขนาด 100,000 EUR ซึ่งในทางทฤษฎี คุณกำลังขายสกุลเงิน USD เพื่อมาซื้อ EUR อยู่ ซึ่งมูลค่าของเงิน USD ที่คุณกำลังขายนั้น จะถูกกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขนะนั้น
ตัวอย่าง
 • EUR 100,000 x 1.16650 = 116,650 USD
 • ต่อมา คุณได้ทำการปิดสถานะของฝั่ง Buy ที่ราคา 1.16660 ซึ่งมีค่าเท่ากับการ Sell กลับ โดยเป็นการขาย EUR ที่ซื้อมาออกไป และซื้อ USD กลับคืนมา
 • EUR 100,000 x 1.16660 = 116,660 USD
 • สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจริงๆ คือ คุณซื้อสัญญา EUR มาด้วยเงิน 166,650 USD และคุณก็ขายสัญญานี้ออกไปด้วยราคาที่สูงขึ้น คือ 166,660 USD ซึ่งทำให้คุณได้กำไรเท่ากับ 166,650 – 166,660 = 10 USD

 

สรุปอีกครั้งว่า หากคุณกำลังเทรดด้วยสัญญาขนาด 1 Lot จะหมายถึง 100,000 หน่วยสกุลเงินหลัก (Base Currency) เช่น 1 Lot ใน EUR/USD จะเท่ากับ 100,000 EUR ทั้งนี้ ตัว pip value จะเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคาในทศนิยมหลักที่ 4 ในคู่สกุลเงินต่างๆ โดย 1 pip จะมีค่าเท่ากับ 10 หน่วยในสกุลเงินรอง (สกุลเงินที่อยู่ด้านหลัง หรือ Quote Currency) เช่น EUR/USD ราคาขยับ 1 pip จะเท่ากับ 10 USD

 

pip value ของสกุลเงินเยน (JPY) ที่ต่างออกไป

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า มีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเลยก็คือ สกุลเงินเยน (Japanese Yen) หรือคู่เงินที่มีสกุลเงินเยนเข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีการกำหนดราคาเป็นตัวเลขทศนิยมเพียง 2 หลักเท่านั้น ทำให้ 1 pip ในคู่เงิน JPY จะนับจากทศนิยมหลักที่ 2 และหากคุณเทรดที่คู่เงินดังกล่าวด้วยสัญญาขนาด 1 Lot ทุกๆ การเคลื่อนไหว 1 pip จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 เยน มือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเช่นนั้นได้
เราจึงจะพาไปคำนวณค่า pip ในคู่เงิน USDJPY แล้วคุณจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง การคำนวณ pip value ในคู่เงิน USD / JPY
 • สมมติว่า คุณเปิด Sell คู่เงิน USD/JPY ด้วยขนาด 2 Lot ที่ราคา 113.607 ทั้งนี้ 1 Lot ของ USD/JPY เท่ากับ 100,000 USD คุณ Sell ไป 2 Lot ก็จะเท่ากับคุณขาย 200,000 USD แล้วซื้อ 22,721,400 JPY กลับคืนมา (2 x100,000×113.607)
 • หากราคาขยับไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ และคุณตัดสินใจปิดการเทรดเพื่อตัดขาดทุนที่ราคา 114.107 โดย 1 pip มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในทศนิยมหลักที่ 2 ของ USD/JPY เท่ากับว่า คุณเสียหายไปทั้งหมด 50 Pips (113.607-114.107 = -50)
 • อธิบายเพิ่มเติมคือในตอนที่คุณปิดสัญญา Sell ของคุณ มันคือการที่คุณ Buy กลับมา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตลาดจะเท่ากับการที่คุณขาย 22,821,400 JPY แล้วซื้อ 200,000 USD กลับคืนมา (ขาย 22,821,400 JPY ด้วยราคา 200,000 USD)
 • ให้สังเกตว่า ความจริงคุณมีปริมาณเงินเยนเพิ่มมากขึ้น คือ 22,821,400 – 22,721,400 = 100,000 JPY แต่คุณกลับขายเงินทั้งหมดด้วยราคา 200,000 USD เท่าเดิม ซึ่งหมายความว่า จำนวนเงิน 100,000 JPY ที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีความหมาย หรือก็คือ คุณขาดทุน 100,000 JPY นั่นเอง
 • คุณขาดทุน 100,000 JPY จากระยะทางการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมด 50 pip จะได้ว่าคุณขาดทุน pip ละ 100,000/50 = 2,000 JPY ต่อสัญญา 2 Lot สรุปสุดท้ายคือ มันจะพอดีกับค่า pip value พอดี คือ คุณจะขาดทุนในรอบนี้ pip ละ 1,000 JPY

 

pip Forex กับราคาใน MT4

ภาพด้านล่างแสดงหน้าต่าง “ส่งคำสั่งซื้อขาย” สำหรับคู่สกุลเงิน GBP / USD ใน MetaTrader 4

 

pip Forex กับราคาใน MT4
pip Forex กับราคาใน MT4

 

ราคาที่แสดงในภาพคือ 1.31190/1.31208 เราจะเห็นว่าตัวเลขทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายมีขนาดเล็กกว่าตัวเลขอื่นๆ ซึ่งหมายถึงตัวเลขทศนิยมในหลักที่ 5 ดังกล่าวนั้น เป็นตัวเลขในระดับที่ย่อยลงจาก pip (fractional pip) ซึ่งเราเรียกมันว่า point นั่นเอง

 

อีกอย่างที่อยากให้สังเกตคือความแตกต่างระหว่าง “ราคา bid” กับ “ราคา offer” (ราคาเสนอซื้อ, ราคาเสนอขาย) ซึ่งมีความแตกต่างกัน 1.8 pips ความหมายก็คือ หากคุณเข้าเทรดไม่ว่าจะ buy หรือ sell ณ ราคานี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.8 pips ทั้งนี้หากคุณลืมตั้งค่าตำแหน่ง Take Profit หรือ Stop Loss คุณก็สามารถดับเบิลคลิกในรายการคำสั่งซื้อขายของคุณในหน้าต่าง Terminal ขึ้นมาได้ ซึ่งมันกลายมาเป็นหน้าต่าง Modify Order แบบภาพด้านล่าง

 

 

ในหน้าต่าง Modify Order เราจะเห็นว่า มีปุ่มให้กดตรงคำว่า Level ซึ่งจะมีเมนู Drop-Down แสดงลงมา เราสามารถระยะทางในการ Take Profit หรือ Stop Loss อย่างรวดเร็วได้จากแท็บนี้เลย ทั้งนี้ ตามที่เราเรียนกันไปแล้วว่า 1 pip มีค่าเท่ากับ 10 จุด หรือ 10 points ดังนั้น เราจะเห็นว่า ในภาพที่แสดง 10 point ก็หมายถึง เรากำลังจะตั้ง Stop Loss ที่ระยะ 1 pip นั่นเอง

 

pip คือ อะไร อ่านค่าอย่างไร 
ที่มา : https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/what-is-pip
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »