หน้าแรกFINANCE KNOWLEDGEกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF))

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF))

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF))

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คืออะไร?

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั่วโลก และ ความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ลดความยากจน

 

ประเด็นที่สำคัญ

  • ภารกิจของ IMF คือ การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ลดความยากจนทั่วโลก
  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1945 โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเบรตตันวูดส์ ซึ่งพยายามส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ

 

ทำความเข้าใจกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปัจจุบันองค์กรประกอบด้วยประเทศสมาชิก 189 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีผู้แทนในคณะกรรมการบริหารของ IMF ตามสัดส่วนความสำคัญทางการเงิน โควต้าเป็นตัวกำหนดหลักของอำนาจลงคะแนนในการตัดสินใจของ IMF การโหวตประกอบด้วยหนึ่งเสียงต่อโควตา 100,000 SDR บวกคะแนนโหวตพื้นฐาน (เหมือนกันสำหรับสมาชิกทุกคน)
เว็บไซต์ของ IMF อธิบายถึงพันธกิจว่า “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระดับโลก ความมั่นคงทางการเงิน อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานในระดับสูง และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ ลดความยากจนทั่วโลก

 

 

ประวัติของ IMF

IMF ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1945 โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Bretton Woodsซึ่งพยายามส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศโดยแนะนำระบบสกุลเงินที่แปลงสภาพได้ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ดอลลาร์สามารถแลกเป็นทองคำได้ในราคา 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะนั้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศดูแลระบบ: ตัวอย่างเช่น ประเทศหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนได้ถึง 10% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นต้องได้รับอนุญาตจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 

กิจกรรม IMF

วิธีการหลักของ IMF ในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการตรวจสอบการสร้างขีดความสามารถและการปล่อยสินเชื่อ กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เงินกู้แก่ประเทศที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันหรือบรรเทาวิกฤตการณ์ทางการเงิน

 

การเฝ้าระวังเศรษฐกิจของ IMF (Surveillance)

IMF รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ การค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลกโดยรวม องค์กรยังจัดให้มีการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดตเป็นประจำในระดับชาติและระดับนานาชาติ การคาดการณ์เหล่านี้ ซึ่งเผยแพร่ใน World Economic Outlook จะมาพร้อมกับการหารืออย่างยาวเหยียดเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการคลัง การเงิน และการค้าต่อแนวโน้มการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงิน

 

สร้างขีดความสามารถ (Capacity Building)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การฝึกอบรม และคำแนะนำด้านนโยบายแก่ประเทศสมาชิกผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพ โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงการฝึกอบรมในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งป้อนเข้าในโครงการของ IMF ในการติดตามเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก

 

การให้ยืม (Lending)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เงินกู้แก่ประเทศที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันหรือบรรเทาวิกฤตการณ์ทางการเงิน กองทุน IMF มักมีเงื่อนไขว่าประเทศที่กู้ยืมจะต้องปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและความมั่นคงทางการเงิน โปรแกรม การปรับโครงสร้างดังที่ทราบกันดีว่าเงินกู้แบบมีเงื่อนไขเหล่านี้ได้ดึงดูดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยากจนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการสร้างโครงสร้างอาณานิคมขึ้นซ้ำ

 

 

 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF))
อ้างอิง : https://www.investopedia.com/terms/i/imf.asp
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »