หน้าแรกTHAI STOCKBBLAM เปิดตัวกองทุน THAIESG เน้นลงทุนในพันธบัตรยั่งยืน เปิดตัว IPO 2-9

BBLAM เปิดตัวกองทุน THAIESG เน้นลงทุนในพันธบัตรยั่งยืน เปิดตัว IPO 2-9


นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายกระจายธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพน) เผยว่า ธนาคารกรุงเทพAM เตรียมเสนอขาย?กองทุนรวมบัวหลวง เครื่องมือรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน? (กองทุนบัวหลวง โชเวอเรน อินสทรูเมนต์ ประเทศไทย ESG) หรือ B-SI-THAIESG ครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2567

กองทุน B-SI-THAIESG เป็นกองทุน SRI กองทุนที่สอง (กองทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ) ภายใต้การบริหารของ BBLAM และเป็นกองทุนแรกที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐของไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนกลยุทธ์การลงทุนจะเป็น Positive Screening โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล: ESG) ร่วมกับการประเมินปริมาณและคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เครื่องมือเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือเครื่องมือส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

BBLAM จะจัดให้มีกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ใช้ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และอาจใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก (External Vendor) เพื่อวิเคราะห์ตราสาร ครอบคลุมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ BBLAM จะยังคงวิเคราะห์โครงการที่จะใช้เงินลงทุนต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง

“กองทุน B-SI-THAIESG ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่อาจไม่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเกินไปหลังจากที่ BBLAM มี เปิดตัวกองทุน B-TOP-THAIESG ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเมื่อปลายปีที่แล้ว เรียกได้ว่า กองทุน SRI ทั้ง 2 กองทุนภายใต้การบริหารของ BBLAM น่าจะตอบโจทย์และดึงดูดนักลงทุนส่วนใหญ่ได้” นายวศินกล่าว


     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »