หน้าแรกTHAI STOCK4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ที่ระดับ AAA

4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ที่ระดับ AAA


4 ปีซ้อน!!  ทริสเรทติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ที่ระดับ AAA และแนวโน้มมีเสถียรภาพ  สะท้อนฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยทริสเรทติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ AAA ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และแนวโน้มอันดับเครดิต ธอส. มีเสถียรภาพ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของรัฐบาล ธนาคาร

นายกฤษฎีเสเสเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH Bank) เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ GH Bank ไว้ที่ระดับ “AAA” เป็นปีที่ 4 ในปีนี้ ติดต่อกันและแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. อยู่ในระดับ “คงที่” สะท้อนความเป็นสถาบันการเงินที่มีฐานะการเงินมั่นคง แข็งแกร่ง มั่นคง และมั่นคง. ธอส.เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินภารกิจของตน “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง ทำให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและปานกลางกว่า 4.4 ล้านครอบครัวมีบ้านเป็นของตัวเอง ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้จำนวน 217,752 ล้านบาท คิดเป็น 92.5% ของเป้าหมาย ตั้งไว้ที่ 235,480 ล้านบาท เชื่อว่าทั้งปี 2566 สินเชื่อใหม่จะสามารถออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

ธอส.เป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ มีส่วนแบ่งตลาด 34.1% หรือ 1 ใน 3 ของระบบสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีสินเชื่อจำนองคงค้างรวม 1,670,733 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง แสดงให้เห็นว่า GH Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอย่างแท้จริง ขณะที่สินทรัพย์รวมสูงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 15.08% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 8.5% สะท้อนถึงความมั่นคงด้านสินเชื่อและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในการบริหารจัดการทางการเงิน และขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารไปสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่ยั่งยืนอย่างมั่นคงและยั่งยืน     
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

Source link
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »