หน้าแรกTHAI STOCKก.ล.ต. ชี้ 3 ทางเลือกบริหารจัดการเงิน จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ | RYT9

ก.ล.ต. ชี้ 3 ทางเลือกบริหารจัดการเงิน จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ | RYT9ก.ล.ต. ชี้ 3 ทางเลือกบริหารจัดการเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกบทความ 3 ทางเลือกในการบริหารเงิน จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณที่ปลายปี อาจเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีรายได้ประจำหลายๆ คนรอวันหยุดยาวเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน เติมพลัง และกลับมาทำงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้มีรายได้ประจำจำนวนมากที่อาจลาหยุดยาวเนื่องจากการเกษียณอายุตามปีปฏิทินได้ หากบริษัท/องค์กรของท่านมีสิทธิประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุน) สำหรับพนักงาน ในช่วงวันที่พนักงานในฐานะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมาชิก) เกษียณอายุ ก็จะได้รับเงินสะสมที่สะสมไว้ตลอดชีวิตการทำงาน มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ เงินออม ผลประโยชน์จากการออม เงินสมทบ และผลประโยชน์จากเงินสมทบ

เงินทั้ง 4 ส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด คือ เกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุน อยู่ที่นี่มาแล้วอย่างน้อย 5 ปีติดต่อกัน แต่หากอายุเกษียณที่นายจ้างกำหนดน้อยกว่า 55 ปี สมาชิกควรเก็บเงินไว้ในกองทุน ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรืออาจเลือกโอนเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุที่ได้รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า RMF สำหรับกองทุน PVD[1] สามารถฝากไว้ล่วงหน้าได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามเงื่อนไขภาษีจะหมดลง เรามาค่อยๆ พิจารณาทางเลือกในการจัดการเงินกองทุนกัน

การเตรียมการล่วงหน้าและทำความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุนหลังเกษียณจะส่งผลดีต่อสมาชิกที่คุณจะเลือกเส้นทางที่เหมาะกับคุณที่สุดจาก 3 ทางเลือกดังนี้

1.รักษาเงินทุนทั้งหมด

หากสมาชิกยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่ได้รับจากกองทุน เนื่องจากมีเงินหรือรายได้อื่นเป็นค่าใช้จ่ายรายวัน คุณสามารถเก็บเงินทั้งหมดไว้ในกองทุนได้เช่นเดิมเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการเติบโตของพอร์ตการลงทุน ซึ่งเงินคงเหลือในกองทุนก็จะได้รับการจัดการตามนโยบายการลงทุนที่เลือก สมาชิกควรศึกษาเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระเบียบกองทุนกำหนด เช่น จะมีค่าธรรมเนียมรายปีในการเก็บรักษาเงิน เป็นต้น

2.รับเงินเป็นงวดๆ

หากสมาชิกต้องการใช้เงินที่ได้รับจากกองทุนบางส่วนโดยไม่ต้องการถอนเงินทั้งหมด สามารถขอเงินเป็นงวดๆ ได้ เช่น ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือทุกปี เพื่อให้เงินคงเหลืออยู่ในกองทุน มีโอกาสเติบโตและยังสามารถบริหารจัดการได้ตามนโยบายการลงทุนที่เลือก สมาชิกควรศึกษาเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกองทุนกำหนด เช่น การรับเงินเป็นงวด จะมีค่าธรรมเนียมในการรับเงินเป็นงวด เป็นต้น

3. การถอนเงินทั้งหมด

หากสมาชิกมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการกองทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด ก็สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในด้านต่างๆ หรืออาจฝากไว้ในธนาคารเพื่อความสะดวกในการถอนเงินด้วยตนเอง ท่านสามารถขอถอนเงินออกจากกองทุนได้ ทั้งหมดของพวกเขาเอง ในทางกลับกันวิธีนี้อาจไม่เหมาะกับสมาชิก ที่ไม่มีความชำนาญในการลงทุนด้วยตนเองหรือขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหากใช้เงินกองทุนที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ผลตอบแทนจากเงินฝากมักจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ยิ่งวันผ่านไปนานเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีเงินซื้อสินค้าน้อยลงเท่านั้น และหากไม่มีวินัยหรือขาดการวางแผนการใช้เงินก็มีโอกาสที่เงินจะหดตัวจนไม่พอ ควบคู่ไปกับการถอนเงินออกจากกองทุน ในช่วงที่สภาวะตลาดทุนถดถอยหรือมีความผันผวนสูง จะมีความเสี่ยงที่การออมจะมีมูลค่าลดลงมากยิ่งขึ้น

ก่อนเกษียณอายุ สมาชิกควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะจัดการเงินทุนอย่างไร รวมถึงจะได้รับเงินอย่างไร การเลือกนโยบายการลงทุน (กรณีเก็บเงิน/รับเงินผ่อน) เงื่อนไขและค่าใช้จ่าย และระเบียบกองทุน เป็นต้น สามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการกองทุนของบริษัท/องค์กรของท่านได้ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน รวมทั้งแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบริษัท/องค์กรที่สมาชิกทำงานอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดในการจัดการกองทุนเกษียณอายุข้างต้น มีเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่สมาชิกต้องระวัง คือ อันตรายจากการฉ้อโกงการลงทุนที่แฝงตัวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือผู้ที่มีเจตนาไม่ดี ไม่เช่นนั้นเงินกองทุนที่สะสมมานานหลายทศวรรษอาจหายไปในพริบตา หากพบบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทที่สงสัยว่าเป็นการหลอกลวงการลงทุน สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 1207 กด 22 หรือแจ้งผ่านระบบแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/scamalert) หรือ อีเมล์ scamalert@sec.or.th

ดังนั้นในช่วงที่เหลือก่อนเกษียณอายุ 1-2 เดือน สมาชิกควรศึกษาแนวทางที่กล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณหลังเกษียณมากที่สุด


     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »