หน้าแรกCRYPTOUSDC depeg จะขัดขวางการเติบโตของ Stablecoins เพิ่มการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ — Moody's โดย Cointelegraph

USDC depeg จะขัดขวางการเติบโตของ Stablecoins เพิ่มการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ — Moody’s โดย Cointelegraph




ความวุ่นวายล่าสุดในภาคการธนาคารแบบดั้งเดิม ถึงจุดสูงสุดใน (USDC) การสูญเสียหมุดอาจส่งผลเสียต่อการยอมรับของ Stablecoin และอาจเพิ่มการเรียกร้องให้มีการควบคุม หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service แย้ง

ในรายงาน “Sector Comment” ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม Moody’s กล่าวว่า Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fiat อาจเผชิญกับการต่อต้านครั้งใหม่ดังต่อไปนี้ USDC ทำการ depegging ในวันที่ 10 มีนาคม.