หน้าแรกTHAI STOCKHILITE : APO เปิดซื้อขายวันแรกที่ 1.74 บาท ขึ้นเหนือการจอง

HILITE : APO เปิดซื้อขายวันแรกที่ 1.74 บาท ขึ้นเหนือการจอง


APO เปิดซื้อขายวันแรกที่ 1.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ +75.76% จากราคา IPO 0.99 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอลเล็กซ์ ระบุวิเคราะห์ว่า บริษัท น้ำมันปาล์มเอเชีย จำกัด (มหาชน) (APO) ราคาเสนอขายหุ้น IPO 0.99 บาท

APO ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของรายได้รวม 2.รายได้จากการขายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง ภูมิภาคคิดเป็น 0.54% ของรายได้ทั้งหมด

ปี 66 มีรายได้จากการขาย 1,526 ล้านบาท ลดลง 99% YoY กำไรสุทธิ 12.99 ล้านบาท ลดลง 54% YOY เนื่องจากปริมาณขายน้ำมันปาล์มดิบลดลง 2% YoY และความผันผวนของราคาทะลายปาล์มดิบ ราคาขายปี66. น้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 30.65 บาท/กก. ลดลงจาก 41.07 บาท/กก. ในปี 2565 และราคาขายเมล็ดปาล์มเฉลี่ยอยู่ที่ 14.36 บาท/กก. ลดลงจาก 22.23 บาท/กก. ในปี 2565 หลังการระบาดคลี่คลาย ของโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ผู้บริโภคหยุดกักตุน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เหลืออยู่ทั่วโลกอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลง ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 1H63 อยู่ในระดับดีมากแต่ลดลงในช่วง 2H65 และลดลงอย่างมากในปี 2565 (%GP ในปี 2565 = 3% และ 1.16% ในปี 2566, %NP ในปี 2565 = 1.35% และ 0.85% ในปี 2566)

APO เสนอขายหุ้น IPO 100 ล้านหุ้น PAR 0.5 บาท ทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย 170 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO เท่ากับ 336.60 ล้านบาท ราคา IPO คำนวณเป็น P/E 25.92 เท่า เทียบกับ P/E ของกลุ่ม AGRO 23.62 เท่า P/ E peers รวม UVAN = 8.64 เท่า, UPOIC = 9.95 เท่า, VPO n/a เนื่องจากขาดทุน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน เพื่อลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ให้ราคาที่สมเหตุสมผล ฉันทามติ 1.10 – 1.64 บ.


     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »