หน้าแรกTHAI STOCKAPCS เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปีดอกเบี้ย 6% ให้สถาบัน-รายใหญ่ 13-15

APCS เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปีดอกเบี้ย 6% ให้สถาบัน-รายใหญ่ 13-15


บมจ.เอเชีย พรีซิชั่น (APCS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย.65 ผ่าน บล.เคทีบีเอสที และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

APCS จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 400 ล้านบาทภายในปี 65
Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »