สกุลเงินที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอร์เร็กซ์

สกุลเงินหลักที่ซื้อขายในตลาด Forex เช่น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD), เงินยูโร (EUR), เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เงินเยน (JPY) ,เงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (CHF),เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ,เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซึ่งแต่ละคู่เงิน จะประกอบด้วย 3 ตัวอักษร โดยที่ 2 ตัวอักษรแรกจะแทนชื่อประเทศนั้นๆ ส่วนอักษรตัวที่ 3 จะแทนค่าเงินของประเทศนั้น

สกุลเงินที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอร์เร็กซ์
สกุลเงินที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอร์เร็กซ์

ลักษณะการซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex

ในการซื้อขายสกุลเงินในตลาดฟอร์เร็กซ์ จะเป็นการซื้อขายเงินสกุลหนื่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง เช่น  EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD , NZD/USD หมายความว่า ในการส่งคำสั่งซื้อขายคู่เงินแต่ละครั้งหมายถึงคุณซื้อเงินสกุลเงินหนึ่งและคุณจะขายเงินอีกสกุลหนึ่งพร้อมกัน เช่น ถ้าคุณซื้อคู่เงิน EUR/USD หมายความว่า คุณซื้อเงินยูโรและขายเงินดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน ถ้าคุณขาย คู่เงิน EUR/USD  หมายความว่า คุณขายเงินยูโรและซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับค่าเงินแต่ละสกุลเงิน

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับค่าเงินแต่ละสกุลเงิน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับค่าเงินแต่ละสกุลเงิน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแปรผันหรือการขึ้นลงของสกุลเงินต่างๆ ก็มาจากหลายสาเหตุ เช่น อัตราดอกเบี้ย นโยบายทางการเงินของประเทศนั้นๆ อัตราเงินเฟ้อ-เงินฝืด ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญ ๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น อันนี้คือปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลกระทบกับค่าเงิน นอกจากนี้การขึ้นลงของสกุลเงินต่างๆ ยังอาจจะขึ้นกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด เช่น สถาบันการเงิน กองทุนต่างๆ ซึ่งบางครั้งมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปที่ค่าเงินจะเคลื่อนไหวตามปัจจัยต่างๆที่กล่าวมา ความไม่แน่นอนเกิดได้เสมอ กราฟหรือเทรนก็เป็นอีกปัจจัยเช่นกันที่รายย่อยทั่วโลกจะตัดสินใจซื้อหรือขายสกุลเงินนั้นๆ

 

- Advertisement -