หน้าแรกECBยูโรโซน (eurozone)

ยูโรโซน (eurozone)

ยูโรโซน (eurozone) คืออะไร?

ยูโรโซน (eurozone) หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าเขตยูโร เป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่ร่วมกันใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติอย่างสมบูรณ์ จากข้อมูลปัจจุบัน (สิงหาคม 2020) ยูโรโซนประกอบด้วย 19 ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และ สเปน ปัจจุบันมีประชากรรวมกันประมาณ 340 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตยูโรโซน 

ยูโรโซน (eurozone

 

ประเด็นที่สำคัญ

  • ยูโรโซนหมายถึงภูมิภาคทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ทั้งหมดที่รวมเงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติ
  • ในปีพ.ศ. 2535 สนธิสัญญามาสทริชต์ได้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและปูทางไปสู่การก่อตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินร่วมกันซึ่งประกอบด้วยระบบธนาคารกลาง สกุลเงินร่วม และพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกัน ยูโรโซน
  • ยูโรโซนประกอบด้วย 19 ประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน .
  • ไม่ใช่ทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่เข้าร่วมในยูโรโซน บางคนเลือกที่จะใช้สกุลเงินของตนเองและรักษาอิสรภาพทางการเงิน
  • ประเทศในสหภาพยุโรปที่ตัดสินใจเข้าร่วมในยูโรโซนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเสถียรของราคา การเงินสาธารณะที่ดี ความคงทนของการบรรจบกัน และความเสถียรของอัตราแลกเปลี่ยน

 

ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ ยูโรโซน (eurozone)

  • ยูโรโซน หมายถึงภูมิภาคทางเศรษฐกิจ และ ภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ทั้งหมดที่ร่วมกันใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติ
  • ในปีพ.ศ. 2535 สนธิสัญญามาสทริชต์ได้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและปูทางไปสู่การก่อตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินร่วมกันซึ่งประกอบด้วยระบบธนาคารกลาง สกุลเงินร่วม และพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกัน
  • ยูโรโซนประกอบด้วย 19 ประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน 
  • ไม่ใช่ทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่จะเข้าร่วมในยูโรโซน หรือ ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน  บางประเทศเลือกที่จะใช้สกุลเงินของตนเอง และ มีระบบธนาคารกลางของตนเองที่ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของค่าเงินตัวเอง
  • ประเทศในสหภาพยุโรปที่ตัดสินใจเข้าร่วมในยูโรโซนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดร่วมกัน 

 

ยูโรโซน และ ค่าเงินยูโร

ยูโรโซน (eurozone) เป็นหนึ่งในภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ สกุลเงินยูโร ถือเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ยกเว็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ปัจจุบันมีสภาพคล่องมากที่สุด ปัจจุบัน คู่สกุลเงิน EUR/USD คือ คู่สกุลเงินที่นักลงทุนทั่วโลกนิคมเทรดมากที่สุด

 

ประวัติของยูโรโซน

ในปี 1992 ประเทศต่างๆ ที่ประกอบเป็นประชาคมยุโรป (EC)  ได้ลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสหภาพยุโรป การก่อตั้งสหภาพยุโรปในช่วงแรก ๆ มีผลกระทบสำคัญ ๆ หลายด้าน จากการร่วมมือด้านนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิกที่มากขึ้น โดยหลัก ๆ ในช่วงแรก ๆ จะกระทบต่อความเป็นพลเมือง นโยบายความมั่นคง การป้องกันประเทศ และ นโยบายเศรษฐกิจ 

 

เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ สนธิสัญญามาสทริชต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสหภาพเศรษฐกิจและการเงินร่วมกัน โดยมีระบบธนาคารกลางคือ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันคือเงินยูโร (EURO) ซึ่งจากสนธิสัญญาทำให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจากนั้นก็นำไปสู่ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางระดับชาติและความสอดคล้องที่เพิ่มขึ้นของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเงินยูโรมาใช้พร้อมกับการดำเนินการตามนโยบายการเงินจากธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

บางประเทศก็ไม่ได้เข้าร่วม ยูโรโซน 

ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ใช่ทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็นสมาชิกของยูโรโซน อย่างเช่นเดนมาร์กได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วม แม้ว่าจะสามารถทำได้ในอนาคต หรือบางประเทศในสหภาพยุโรปที่ยังไม่เข้าร่วม ยูโรโซน เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขที่จำเป็นในการเข้าร่วมยูโรโซน บางประเทศเลือกใช้สกุลเงินของตนเองและใช้เงินยูโรร่วมกัน

 

แต่ก็บางประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในสหภาพยุโรป แต่ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติ เช่น นครวาติกัน อันดอร์รา โมนาโก และซานมารีโน ซึ่งมีข้อตกลงทางการเงินกับสหภาพยุโรป ซึ่งอนุญาตให้ประเทศเหล่านี้ออกสกุลเงินยูโรของตนเองภายใต้ข้อจำกัดบางประการ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »