ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เป็นเกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียและทอดยาวจากทะเลโอค็อตสค์ทางตอนเหนือไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกและทะเลฟิลิปปินส์ทางตอนใต้

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเกือบทั้งหมดเป็นอิสระและได้รับการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 1956  ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้โดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสองประเทศยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการป้องกันอย่างใกล้ชิด สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสำคัญสำหรับการส่งออกของญี่ปุ่นและเป็นแหล่งนำเข้าหลักของญี่ปุ่น
เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น

ถ้ามองในแง่ GDP ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ตามหลังสหรัฐอเมริกาและจีน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะมากที่สุดในโลก ประมาณการว่ามากกว่าร้อยละ 230 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) ในเดือนสิงหาคม 2011 มู้ดดี้ได้ปลับลดอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของญี่ปุ่นลงจาก Aa3 เป็น Aa2 ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของการขาดดุลและระดับการกู้ยืมของประเทศญี่ปุ่น การขาดดุลงบประมาณจำนวนมากและหนี้ภาครัฐนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2552 และตามด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในเดือนมีนาคม 2554 ทำให้อันดับเครดิตลดลง

สินค้าสำคัญของประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เช่นธุรกิจยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องมือเครื่องเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เรือ, สารเคมี , สิ่งทอ, และอาหารแปรรูป เป็นต้น

ตลาดส่งออกหลักของญี่ปุ่น (ตัวเลขประมาณการ) คือสหรัฐอเมริกา  (20.2%), จีน (17.5%), เกาหลีใต้ (7.1 เปอร์เซ็นต์), ฮ่องกง (5.6 เปอร์เซ็นต์) และประเทศไทย ( ร้อยละ 4.5) การส่งออกหลักของมันคืออุปกรณ์การขนส่งยานยนต์ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์เหล็กเซมิคอนดักเตอร์ และ ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ส่วนการนำเข้าหลักของญี่ปุ่นคือเครื่องจักร และ เชื้อเพลิง อาหาร (โดยเฉพาะเนื้อวัว) สารเคมี สิ่งทอ และ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

ติดตามเรา : Fb , Youtube

- Advertisement -