Saturday, January 22, 2022
หน้าแรกสํานักข่าวอินโฟเควสท์ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564


ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

 27 ต.ค.-30 พ.ย.   MAKRO   เสนอซื้อ     332,098,500 หุ้น หุ้นละ 43.50 บาท

พฤศจิกายน 2564
 11 พ.ย.-17 ธ.ค.   PSG    เสนอซื้อ     10,948,438,156 หุ้น หุ้นละ 0.02 บาท

พฤศจิกายน 2564
 25 พ.ย.       EKH-W1   หลักทรัพย์ใหม่   149,999,729 หน่วย
            AMATAR   XD       หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ARROW   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    XD       หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            B-WORK   XD       หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EPG    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPT    XD       หุ้นละ 0.00818 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MAJOR   XD       หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    XD       หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD       หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  XD       หุ้นละ 0.2880 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUPEREIF  XD       หุ้นละ 0.16839 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPP    XD       หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHA    XD       หุ้นละ 0.0267 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   XD       หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCM    XW       3 : 1
            SCN    XW       10 : 1

10 : 1

            TCAP    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  120 หุ้น
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1320 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMILL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 พ.ย.       ADD    XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL    XD       หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TNDT    XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 1 : 2 ปันผลจากกำไรสะสม

            TNH    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO    XR       2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 พ.ย.       AIMCG   XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AIMIRT   XD       หุ้นละ 0.2207 บาท (รอบ 10 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PJW    XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI    XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PLANB   XR       12.50 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
            PLANB   XW       2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 30 พ.ย.       BKKCP   XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF   XD       หุ้นละ 0.1210 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   XD       หุ้นละ 0.2020 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   XD       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   XD       หุ้นละ 0.3175 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XN       หุ้นละ 0.1300 บาท

ธันวาคม 2564
 02 ธ.ค.       M-II    XD       หุ้นละ 0.150 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   XD       หุ้นละ 0.0300 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD       หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC    XD       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPF    XN       หุ้นละ 0.105 บาท
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1690 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ธ.ค.       CTARAF   XD       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   XD       หุ้นละ 0.0769 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MIT    XD       หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD       หุ้นละ 0.2310 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   XN       หุ้นละ 0.0485 บาท
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1269 บาท (รอบ 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2470 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RCL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0511 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0951 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       BIZ    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV     XD       หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GLOCON   XR       5 : 1 @ 0.90 บาท (จองซื้อ 4 - 10 ม.ค. 2565)
            JUTHA   XR       1 : 4 @ 0.30 บาท
            WIIK-W2  XE       1 : 1.319 @ 3.796 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 ธ.ค. 2564)
            JUTHA-P  XB       1 : 4 @ 0.30 บาท หุ้นสามัญ
            RJH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPCH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.343 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ธ.ค.       AF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.160 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1710 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2553 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ธ.ค.       OISHI   XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ARROW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.00818 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MAJOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PJW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2880 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0267 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ธ.ค.       AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2207 บาท (รอบ 10 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ธ.ค.       UPA    XR       3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1
            AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16839 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

NFC-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

 15 ธ.ค.       AAV    XR       5.7625 : 1 @ 1.75 บาท (จองซื้อ 10 - 14 ม.ค. 2565)
            ADD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ธ.ค.       APURE   XW       2 : 1
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 ธ.ค.       BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1210 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2020 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3175 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 21 ธ.ค.       BIZ    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0769 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2310 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ธ.ค.       MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0300 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ธ.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1738 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.150 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ธ.ค.       LIT    XR       1 : 1 @ 1.20 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ม.ค. 2565)
            NOVA    XR       10 : 1 @ 10.35 บาท (จองซื้อ 10 - 14 ม.ค. 2565)
            LIT    XW       6 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 31 ธ.ค.       WIIK-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

มกราคม 2565
 04 ม.ค.       TNDT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 1 : 2 ปันผลจากกำไรสะสม

 07 ม.ค.       ADB    XD       หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            CHAYO   XD       หุ้นละ 0.0018519 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            AIT    XW       -
 11 ม.ค.       EE     XW       2 : 1
 21 ม.ค.       ADB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 26 ม.ค.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0018519 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

กุมภาพันธ์ 2565

 03 ก.พ.       TSC    XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 04 ก.พ.       UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ก.พ.       YGG    XD       หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG    XR       1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 2 - 8 มี.ค. 2565)
            YGG    XW       4 : 1
            FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ก.พ.       EVER    XW       3 : 1
 25 ก.พ.       OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2565
 03 มี.ค.       YGG    จ่ายปันผล     หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเทรด ฟอเร็กซ์ ทองคำ คริปโต

Icmarkets

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
 • ฝาก/ถอน: 10/10
ลงทะเบียนเทรด
Icmarkets

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 200 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:500
 • ฝาก/ถอน: 8.5/10

 • คะแนนจากเรา: 9.5/10
ลงทะเบียนเทรด
Exness

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 30 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
 • ฝาก/ถอน: 10/10

 • คะแนนจากเรา: 9.0/10
ลงทะเบียนเทรด
CRYPTOCURRENCY TODAY
- Advertisment -

วิเคราะห์คู่เงิน และ ทองคำ วันนี้

Forex Gold Today

Language »