หน้าแรกKNOWLEDGEคู่สกุลเงิน USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)

คู่สกุลเงิน USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)

คู่สกุลเงิน USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)

คู่สกุลเงิน USD/CAD คืออะไร?

คู่สกุลเงิน USD/CAD เป็นตัวย่อของ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา (CAD) คู่สกุลเงินจะแสดงจำนวนเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) (สกุลเงินอ้างอิง) ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่ในการซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (USD) ( สกุลเงินหลัก )
"loonie" เป็นชื่อเรียกเหรียญหนึ่งดอลลาร์ของแคนาดา
loonie” เป็นชื่อเรียกเหรียญหนึ่งดอลลาร์ของแคนาดา

 

การซื้อขายคู่สกุลเงิน USD/CAD นั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อขาย “loonie” ซึ่งเป็นชื่อเรียกเหรียญหนึ่งดอลลาร์ของแคนาดา  คู่สกุลเงิน USD/CAD เป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีสภาพคล่องและมีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์

 

ประเด็นที่สำคัญ คู่สกุลเงิน USD/CAD

USD/CAD คือ คู่สกุลเงินของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินจะแสดงจำนวนเงินดอลลาร์แคนาดา (สกุลเงินอ้างอิง) ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่ในการซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ( สกุลเงินหลัก )
หรืออีกความหมายหนึ่ง   1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถซื้อดอลลาร์ของแคนาดา (CAD) ได้เท่าไหร่

 

ทำความเข้าใจ คู่สกุลเงิน USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)

คู่สกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์ของแคนาดา เป็นการแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง
มูลค่าของ USDCAD คือจำนวนเงินดอลลาร์ของแคนาดาที่ใช้ในการซื้อ หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น หากทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.2500 หมายความว่าต้องใช้ 1.2500 ดอลลาร์ของแคนาดาเพื่อซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ แต่หากเวลาเปลี่ยนไป ราคาเปลี่ยนเป็น 1.2800 หมายความว่าต้องใช้ 1.2800 ดอลลาร์ของแคนาดาเพื่อซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ จากกรณีนี้แสดงว่า เมื่อเวลาผ่านไปค่าเงิน ดอลลาร์แคนาดา อ่อนค่าลง หรือ ในความหมายเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ  แข็งค่าขึ้น
ปกติแล้วเงินดอลลาร์สหรัฐมักจะแข็งค่ากว่าดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงิน USD/CAD มีการซื้อขายกันค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สำคัญระหว่างสองประเทศ

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคู่สกุลเงิน USD/CAD

คู่สกุลเงิน USDCAD มักได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ ดอลลาร์แคนาดา ซึ่งจะกระทบสกุลเงินอื่นๆ ด้วย เช่น ข้อมูลการจ้างงาน และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือ การประกาศอัตราดอกเบี้ยจากทั้งสองประเทศ หรืออาจจะเป็นข่าวที่มีผลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็สามารถส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน USD/CAD เช่นกัน
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve (Fed)) และ ธนาคารแคนาดา ( Bank of Canada (BoC)) จะส่งผลต่อคู่สกุลเงินนี้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อเฟดเข้าแทรกแซงในการดำเนินการของตลาดเพื่อให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น มูลค่าของ USDCAD อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ต้องใช้เงินดอลลาร์แคนาดามากขึ้นในการซื้อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ในทางกลับกัน หากธนาคารแคนาดา ( Bank of Canada (BoC)) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้นักลงทุนหันมาสนใจเงินดอลลาร์แคนาดามากขึ้น และทำให้มูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ อัตรา USDCAD จะลดลง เนื่องจากจะใช้เงินดอลลาร์แคนาดาน้อยลงในการซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดายังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาน้ำมันดิบ
มูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดายังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาน้ำมันดิบ

 

มูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดายังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่า ของน้ำมันดิบ เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดาต้องพึ่งพาน้ำมันเป็นอย่างมาก ราคาน้ำมันจึงเป็นตัวกำหนดสถานะของเศรษฐกิจแคนาดา
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »